thông báo

Tháng Năm 26, 2017 9:45 sáng

đến tát cả cán bộ giáo viên, nhân viên, các babcj phụ huynh và ccas cháu học sinh. trường mn phúc lộc tổ chức lễ tổng kết vào 7 h 30 ngày 29/5/2017. tổ chức vui tết thiếu nhi vào 7 h 30 ngày 1/6/ 2017. trân trọng kính mời các đ/c các bạc phụ huynh, học sinh đến tham dự đầy đủ.